Advocaat: meerwerk bij bouwproject

In veel gevallen verloopt een bouwproject niet volledig volgens plan, waarbij vertraging, onwerkbare dagen, meerwerk of juist minderwerk tot conflicten kan leiden. Onze advocaten vastgoedrecht procederen al ruim 70 jaar op voor de belangen van cliënten.

Lees verder

Conflictoplossing met vastgoed advocaten

In de bouw vinden vaak voor-, tijdens of na oplevering geschillen plaats. Dit door gebreken, meerwerk of het niet nakomen van afspraken. Ook het niet goed vastleggen van afspraken kan tot conflicten leiden. Een vastgoed advocaat kan hier duidelijkheid scheppen en voorkomt (kostbare) fouten.

Lees verder

Gebreken bij huur van bedrijfsruimte

Het gebeurt regelmatig dat een huurpand gebreken heeft. In de huurovereenkomst van het bedrijfspand staat meestal de verantwoordelijke per gebrek vermeld. Zo komen sommige gebreken bij huur van een bedrijfsruimte voor rekening van de huurder en zijn andere de verantwoordelijkheid van de verhuurder. (Gebrekkig) onderhoud en gebreken resulteren veelvuldig in conflicten bij de huur van […]

Het bericht Gebreken bij huur van bedrijfsruimte verscheen eerst op Wieringa Orange.

Reclamebord aan bedrijfspand

Buiten- en gevelreclame is gebonden aan strenge regels. Ook wanneer je als ondernemer of bedrijf reclame wilt maken op of rondom het bedrijfspand. Hoe zit het met gevelreclame, een lichtbak of reclamebord op het bedrijfspand? Het is raadzaam om je vooraf te verdiepen in de regelgeving om (kostbare) conflicten en boetes te voorkomen. Als specialisten […]

Het bericht Reclamebord aan bedrijfspand verscheen eerst op Wieringa Orange.

Omgevingsvergunning voor bouw

Bouwen, verbouwen of slopen? Grote kans dat je een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig hebt. Raadpleeg in een vroeg stadium een advocaat bouwrecht van Wieringa Orange, zodat je eventuele conflicten en (hoge) kosten voorkomt. Er kunnen zich diverse situaties voordoen, waarbij een bouwvergunning noodzakelijk is. Bij conflicten over omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld over de weigering daarvan […]

Het bericht Omgevingsvergunning voor bouw verscheen eerst op Wieringa Orange.

Ongedierte bij huur bedrijfsruimte

Veel ondernemingen huren een bedrijfsruimte. Dagelijks leidt dit tot juridische geschillen, bijvoorbeeld: wie is er verantwoordelijk voor het verhelpen van ongedierte bij de huur van bedrijfsruimte? En wat als de andere partij het verhelpen van het probleem weigert? In dit soort gevallen is het raadzaam om een huurrechtadvocaat te raadplegen om het geschil op te […]

Het bericht Ongedierte bij huur bedrijfsruimte verscheen eerst op Wieringa Orange.

Bezwaar tegen bouwvergunning

Ben je het oneens met een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor bouwen) voor de bouwplannen van buren of een bedrijf? Dan kun je binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen de verlening van die vergunning. Dit doe je bij de gemeente of het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Het is raadzaam om al in een vroeg stadium […]

Het bericht Bezwaar tegen bouwvergunning verscheen eerst op Wieringa Orange.

Bezwaar tegen bestemmingsplan

Het komt regelmatig voor dat de gemeente een bestemmingsplan wijzigt, bijvoorbeeld om een bouwproject mogelijk te maken. Omwonenden, bedrijven en particulieren zijn hier niet altijd voorstanders van. Tijdig en adequaat handelen is dan essentieel, aangezien de wijziging van een bestemmingsplan een vaste procedure kent waaraan fatale termijnen zijn verbonden. Na het verstrijken van deze termijnen […]

Het bericht Bezwaar tegen bestemmingsplan verscheen eerst op Wieringa Orange.

Bezwaar bij omgevingsvergunning

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing over de toe- of afwijzing van een omgevingsvergunning is een bezwaarschrift een optie. In het bezwaar maak je kenbaar het oneens te zijn met het genomen besluit. Natuurlijk wil je dergelijke situaties met zorg benaderen, waarbij de expertise van een advocaat vaak cruciaal is. De advocaten […]

Het bericht Bezwaar bij omgevingsvergunning verscheen eerst op Wieringa Orange.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte opstellen

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte vormt de basis van de relatie tussen huurder en verhuurder. Hierin leg je rechten, plichten en overige afspraken vast. Zo hebben beide partijen duidelijkheid en kan je elkaar aanspreken op de naleving hiervan. De huidige huurovereenkomst controleren of een nieuwe huurovereenkomst bedrijfsruimte laten opstellen? Neem direct contact met ons op of maak […]

Het bericht Huurovereenkomst bedrijfsruimte opstellen verscheen eerst op Wieringa Orange.

  • 1
  • 2